ספר "במדבר" הוא הספר הרביעי בתורה.
הוא מספר על 40 שנים שבין יציאת מצרים לבין הכניסה לארץ ישראל, אך למעשה מסופר כמעט רק על השנתיים הראשונות וחצי השנה האחרונה במסע.
קהילת אשל אברהם
שדרות ירושלים 72, באר-שבע, מיקוד 8481103
ימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00
טלפון: 08-6421424, 08-6420989 | פקס: 08-6528877
eshel-av@zahav.net.il
Facebook