אודות - ועד הקהילה

ד"ר מרים רגב

יושבת ראש ועד מנהל וסגני יו"ר ועדת תפילה

מירי רגב.jpg

ניסן אבדי

סגן יו"ר ועד מנהל ויו"ר ועדת תפילה

ניסן אבדי.jpg

ד"ר עירית זמורה

גזברית

עירית זמוהר.jpg

ד"ר ג'ק גילרון

חבר ועד מנהל

ג'ק גילרון.jpg

פרופ' אהוד זמורה

חבר ועד מנהל

אהוד זמורה.jpg

עינבל סיטבון

חברת ועד מנהל

ענבל סיטבון.jpg

גיל שטכמן

חבר ועד מנהל

יושבת ראש דירקטוריון הגנים

גיל שטכמן.jpg

אלכס דומשלק

חבר ועד מנהל

Avatar 98

קלאודיו בייטר

חבר ועד מנהל

Avatar 98

שירלי רוזן

חברת ועדת ביקורת

יושבת ראש ועדת ערבות הדדית בקהילה

Avatar 103

אריאלה גרדימן

חברת ועדת ביקורת

מנחה בחוג להכרת השפה ותרבות ישראלית לדוברי ספרדי

Avatar 103

ועדת ביקורת