top of page

בית הכנסת של הקהילה

שעות פעילות בית הכנסת:

ערב שבת: שעון חורף 17:30  שעון קיץ 18:30

שבת: 9:00

תפילות בבית הכנסת.jpg

זמן כניסת וצאת שבת ויקהל-פקודי שבת החודש

כניסת השבת 17:30

צאת השבת  18:27 

bottom of page