top of page

פרשת השבוע - ספר בראשית

ספר "בראשית" הוא הספר הראשון בספרי המקרא, בתנ"ך היהוד. הספר פותח את חלק ה"תורה" (חמשת חומשי תורה).

במסורת היהודית הספר מיוחס למשה רבנו, אשר כתב את ספר בראשית מפי הה'.

הספר מכיל חמישים פרקים, והוא מתאר את אירועי בריאת העולם ועד בראשית האנושות עד לרדת לשנים עשר שבטי ישראל אל מצרים כפי שירחשו על פי המקרא.

שמו של ספר "בראשית" לקוח מהמילה הפותחת אותו "בראשית" וכן מסיפורו את ראשית האנושות והאומה הישראלית.

כמו כן, ספר "בראשית" פותח בבריאת העולם ובקורותיו של  בראשית האנושות.

פרשת וישב

פרשת וירא

פרשת בראשית

פרשת חיי שרה

פרשת מקץ

פרשת תולדות

פרשת נח

פרשת ויגש

פרשת ויחי

פרשת ויצא

פרשת וישלח

פרשת לך לך

bottom of page