top of page

בית הכנסת של הקהילה - חגי תשרי תשפ"ג

יום רביעי ה 12/10 בשעה 19:30 יתקיים מפגש בינדתי בסוכה של הקהילה.

יום שישי ה 14/10 בשעה 18:30 נקיים קבלת שבת בסוכה ולאחר מכן סעודת חג קהילתית (יש להביא כיבוד חלבי/פרווה לפני כניסת השבת עד השעה 12:00 ביום שישי).

יום ראשון ה 16/10 בשעה 8:30 נערוך תפילת הושענא רבה בבית הכנסת ולאחר מכן ארוחת בוקר קלה בסוכה (מוזמנים להביא כיבוד קל בנוסף למה שכבר יש בקהילה).

יום ראשון ה 16/10 בשעה 17:30 נפגשים בבית הכנסת להקפות.

יום שני ה 17/10 בשעה 9:00 שחרית שמחת תורה בבית הכנסת עם חתן תורה וכלת בראשית, השנה אנו רוצים לכבד את מייקל נלסון כחתן תורה ואת פולה ספק ככלת בראשית ולהודות להם על עשייתם ותרומותיהם לבית הכנסת ולקהילה בכמה תחומים (תפילות, ילדים ונוער, ערבות הדדית ועוד).
הזמנה להקפות בבית הכנסת לגני הילדים.jpg
bottom of page