top of page

פרשת השבוע - ספר ויקרא

ספר "ויקרא" הוא הספר השלישי מתוך חמשת חומשי תורה. שמו נגזר מהמילה הראשונה בספר "ויקרא" בדומה ליתר חומשי תורה.
רובו המוחלט של ספר "ויקרא" עוסק במצוות וחוקים שונים, והוא מכיל רק שני קטעים קצרים בעלי גוון סיפורי.

על פי המדרש, פרשת "ויקרא" אשר פותחת את החומש, היא הפרשה הראשונה אותה לומדים ילדי ישראל, וזאת כדי ש"יבואו טהורים ויעסקו בטהרות".

פרשת קדושים

פרשת אמר

פרשת בהר

פרשת בחקתי

bottom of page