top of page

גני ילדים

הקהילה מפעילה 8 כיתות גן במתכונת פרטית בפיקוח של  מעונות יום ומשרד החינוך עם דגש עם חוויה מסורתית, ערכית ופלורליסטית.

גילאי הילדים הנו מגיל 3 חודשים ועד גיל 6 (הכנה לכיתה א').
רוב ילדי הגן מגיעים ממשפחות חילוניות המעוניינות בחינוך עם דגש על חווית מסורת וערכים בשילוב עם חום ואהבה ומקצועי. הגן מקדיש תשומת לב לנושאים רבים ומגוונים לפי גיל והתפתחות הילד/ה; חגי ישראל וערכי אהבת האדם והארץ.

*החלוקה לכיתות נעשית על פי גיל הילד והתפתחותו:
כיתת ניצן – גילאי 3 חודשים עד 8 חודשים
כיתת גפן – גילאי 5 חודשים עד 9 חודשים
כיתת רימון – גילאי 9 חודשים עד שנה וחודשיים
כיתת שקד – גילאי שנה ו- 3 חודשים עד שנה ו- 8 חודשים
כיתת תמר – גילאי שנה ו- 9 חודשים עד שנתיים וחודשיים
כיתת חרוב– גילאי שנתיים ו- 10 חודשים עד שנתיים ו- 10 חודשים
כיתת תאנ
ה – ילידי שנת 2018-2019
כיתת דותן – ילידי שנת 2017

 

*ייתכנו שינויים בחלוקה לגילאים בהתאם לרישום

עקרונות התכנית הלימודית:
להעניק לילדים חינוך יהודי ציוני באווירה פתוחה וברוח הזמן המודרני, כלומר שילוב בין השמירה על המסורת היהודית והתרבות המודרנית.
פיתוח גישה מוסרית לערכים יהודיים ואוניברסליים המדגישים את ערכי כבוד האדם, אהבת הארץ, את השוויון בין המינים ואת הכבוד לתרבויות העולם השונות.
פיתוח רגישות לערכי יסוד של האדם בחברה – כמו כיבוד הורים, גמילות חסדים, סובלנות, יושר, אהבת הזולת, שמירה על הסביבה והקשר בין הנלמד 
לחיי היום יום.
חינוך לאהבת הארץ ולמסורת תוך חשיפה לתפילות, חגי ישראל, טקסי ראש חודש, הבדלה, קבלת שבת, שמחת תורה, קריאת המגילה, היכרות עם סיפורי התורה ופרשות השבוע.
התכנית לא מתערבת באורח החיים הפרטי של משפחות הגן. חינוך מסורתי לא כפייה.
תכנית "סיור קצר", לפיה הילדים עורכים הכרות עם מרכיבי הסביבה השונים, רוכשים ידע במושגים הקשורים בטבע, עושים מעקב קבוע אחרי השינויים החלים בסביבה בעונות השנה.
איכות הסביבה - חשיפת הילדים למודעות לסביבה. לניקיון, מחזור וחסכון במים.
פעילות למען הכלל - קשר ושיתוף פעולה עם מועדון הקשישים הסמוך לקהילה, גן מיח"א, עזרה לנזקקים ועוד.
בגן ניתן דגש רב לפיתוח היצירתיות של הילדים בעבודות יצירה שהן חופשיות לחלוטין הילד יכול להביע את מחשבותיו, ידיעותיו ודמיונו החופשי הילדים רוכשים במהלך השנה מיומנויות של גזירה, ציור, הדבקה, עורכים הכרות עם סוגים רבים של חומרים שמהם הם יוצרים.
תכנית בנויה על תפיסה הדרגתית המותאמת לגיל הלימוד, להתפתחותו האינטלקטואלית והרגשית.

הלימוד של מושגים ופעילויות הבעה ויצירה נעשים בקבוצות קטנות 6-5 ילדים כך שלכל ילד ניתנת הזדמנות להביע את מחשבותיו ודמיונו.

הרשמה גנ ילדים

נחזור אליכם תוך יום עסקים אחד

bottom of page