top of page

פרשת השבוע

ללא שם.jpg

מהי פרשת השבוע?

פרשת השבוע היא חלק מ- 54 "פרשות" אליהן מקובל במסורת היהודית לחלק את חמשת חומשי התורה.
מטרת החלוקה לפרשות שבועיות, היא לאפשר קריאה רציפה לפי הסדר, של התורה כולה מדי שנה בדיוק.
נהוג לקרוא את הפרשה של אותו שבוע בשבת בבית הכנסת, ללמוד אותה 
ולפרש אותה.

בנוסף לקריאת פרשת השבוע בשלמותה בשבת, נקראת תחילתה בתפילת מנחה של השבת הקודמת ובתפילת שחרית שליום שני וחמישי של לפני השבת.

כאשר יום השבת חל באחד מחמשת החגים בתורה: ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שבעת ימי הפסח ושבועות, אין לקרוא בה את פרשת השבוע, אלא קטע מיוחד המתייחס לחג. לעומת זאת את פרשת "זאת הברכה" קוראים תמיד בשמחת תורה, גם אם חל החג ביום חול.

bottom of page