קהילת אשל אברהם
שדרות ירושלים 72, באר שבע, מיקוד 8481103
ימים א'-ה' בין השעות 16:00-8:00

טלפון: 08-6421424, 08-6420989 | פקס: 08-6528877
eshel-av@zahav.net.il

תרבות בקהילה - שיר לשבת

 

אומץ הלב של בת

מאת מארק אליוט צבי שפירא

"ויצו פרעה לכל עמו לאמור:

,כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו

וכל הבת תחיון'".

בעקבות הגזירה הזאת

לוי גירש את אשתו

כדי שבניו לא ימותו

ומכיוון שהיה אדם חשוב

כל הבעלים הלכו בדרכו

וגירשו את נשותיהם

 

"וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי".

 

רש"י כותב:

"וחזר ולקחה וזהו 'וילך' – שהלך בעצת בתו

שאמרה לו 'גזירתך קשה

משל פרעה

אם פרעה גזר על הזכרים

ואתה גם כן על הנקבות'".

 

בזכות מרים

אביה החזיר את גרושתו יוכבד

וכך נולד משה רבנו

 

ובעקבות עמרם

החזירו כל הבעלים

את גרושותיהם

 

אמיצת לב הייתה מרים

אך היא גם כן הייתה נביאה

וידעה שהבן אשר יוולד

יהיה שליחו של בורא עולם

שליח הגאולה של עם ישראל

 

מרים הנביאה

מרים הגיבורה

האור במצרים

© 2020 כל הזכויות שמורות למארק אליוט צבי שפירא

נכתב לראשונה בי"ט טבת תש"ף (15.1.20) בבאר שבע