top of page

לימוד ותרבות בקהילה - שיר לשבת

Anchor 1

רכבת הרים

מארק אליוט צבי שפירא

בפרשה הזאת יש עלייה

"כי תשא"

אבל הירידה

משתלטת

 

משה על ההר

משה בעלייה רוחנית

 

ולפתע הוא נזרק לקרקע המציאות

הקשה האכזרית—

"וידבר ה' אל משה:

לך רד כי שיחת עמך"

ובועת החיים הנשגבים מתפוצצת:

"ויפן ויירד משח מן ההר"

 

כך החיים:

רכבת הרים

 

שמחת תורה

שנקטעת על ידי 7 באוקטובר

© 2024 כל הזכויות שמורות למארק אליוט צבי שפירא

נכתב לראשונה בכ' באדר א' תשפ"ד (29.2.24) בבאר שבע

bottom of page