שיר לשבת

 

על גאווה ועל אחדות
מאת מארק אליוט צבי שפירא

כי הם חלק מאתהנה אנחנו עומדים 

תחת ההר

לקבל את התורה

מידיו הברוכות

המתוקות 

של הקדוש ברוך הוא 

 

והנה עוד מעט

הם יצעדו בירושלים

עם דגלי גאווה

שהם גם דגלי מחאה

עם תפילה בלב

שיקבלו אותם לקהל

שהם ירגישו 

שאנחנו כולנו אוהבים אותם

אפילו שהם שונים

מרובנו

אפילו שהם חושבים אחרת

מרגישים אחרת

מרובנו

 

אבל בורא העולם

מצווה אותנו

בתורתו הקדושה

האהובה והמתוקה

כדבש

המזינה כמו חלב

מצווה אותנו

לאהוב את כולם

ללא הגבלות

 

"ואהבת לרעך כמוך"

 

ואהבת לאחר כמוך

© 2022 כל הזכויות שמורות למארק אליוט צבי שפירא 

נכתב לראשונה במ"ז בעומר , ג' סיוון תשפ"ב (2.6.22) בבאר שבע