שיר לשבת

 

חובה אישית
מאת מארק אליוט צבי שפירא

אני חייב להתחנן

 

על נפשי

על אלה הקרובים אליי כל כך

על עמי

על ארצי

 

ואני חייב לתקן

את עצמי

את עולמי

 

כי

לפני שמתחננים

בפני הקדוש ברוך הוא

 

חייבים לתקן

© 2022 כל הזכויות שמורות למארק אליוט צבי שפירא 

נכתב לראשונה בי"ד מנחם אב תשפ"ב (11.8.22) בבאר שבע